Eмоционално въздействие на жилищния интериор

Eмоционално въздействие на жилищния интериор

В романа си Нашето сърце Ги дьо Мопасан, описвайки един дом от втората половина на 19 век, излага следните мисли за естетическото емоционално въздействие на жилищния интериор

… различните оттенъци на тапетите, на тъканите, удобствата на креслата, приятността на формите, изящността на обстановката милват, пленяват и привикват погледа толкова, колкото и хубавите усмивки.

Симпатично или антипатично наредените апартаменти… богати или бедни, привличат, задържат или отблъскват, както хората, които ги обитават.

Те оживяват или вцепеняват сърцето, стоплят или смразяват духа, карат да се говори или да се мълчи, правят човека тъжен или весел, будят най-сетне у всеки посетител несъзнателното желание да остане или да си отиде.
Какво прекрасно определение за естетическите ценности, изразителността и въздействието на интериора.

Тези верни мисли звучат съвсем съвременно и са напълно валидни и днес.

Нека си представим голямото богатство от вътрешно пространствени архитектурни форми, с които ние повече или по-малко общуваме, като например концертни зали, кина, театри, спортни зали, плувни басейни, резиденции, посолства, ресторанти, нощни локали, различни ведомствени сгради, министерства, банки, пощи, училища, детски домове и ясли, хотели — пасажерски и курортни, почивни домове, голямото многообразие от специални магазини, болници, поликлиники, санаториуми, жилищни сгради и още много други, да не говорим за разнообразието от промишлени сгради и т. н. и т. н.

Колко различни са всички те в естетическо отношение, как изпадаме под влиянието на всяка от тях в определено, различно едно от друго състояние на духа.

Как и доколко красотата е свързана с функцията?

През първите няколко десетилетия на нашия век в света на предметите и в архитектурата въобще широко влияние придоби максимата .Формата следва функцията. Тази формулировка, в основата си правилна, не изчерпва докрай въпроса.
Ако стиснем в ръката си цилиндрично парче глина, така както се стиска например дръжка на нож, чрез отпечатъците на ръката глината ще придобие форма, която следва безупречно функцията – ще имаме една съвършена във функционално отношение форма за дръжка на нож

Живот и форма

Откъде идва това богатство и разнообразие на форми, художествена изразителност и естетическо въздействие при интериора ?

Както във всички изкуства и тук в основата стои човекът, разнообразните човешки потребности, богатото съдържание на човешкия духовен и материален живот, които намират отражение в архитектурата.

Всяко отделно проявление на живота е тясно свързано с интериора и му поставя свои определени изисквания – определя му точно предназначение.

Интериорът от своя страна има задачата да организира по най-съвършен начин тези изисквания, да стане материална изява на предназначението – негова форма.

И точно тук именно, наред с утилитарно-функционалните и технико-икономическите изисквания, стоят и се нареждат и едните проблеми на естетиката, като органична потребност на живота и като неотнимаем белег и качество на формата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *